Het beste product verdient de beste medewerkers

Proverpakken & ontwikkelen wil niet alleen een goed product afleveren, maar ook het beste halen uit haar medewerkers.
Onze focus is daarom gericht op hun individuele talenten.

Opleiden op niveau

Met focus op talent

Proverpakken & ontwikkelen beschikt over een eigen trainingsruimte. Medewerkers krijgen hier cursussen en trainingen op maat. Elke week geeft een docent van het ROC hier bijvoorbeeld Nederlandse les.

Laaggeletterdheid

Van de medewerkers van Proverpakken & ontwikkelen is ongeveer de helft laaggeletterd. De nadruk in de taallessen ligt op het leren begrijpen van woorden en begrippen die nodig zijn om een vak goed uit te oefenen. Iemand die graag heftruckchauffeur wil worden, hoeft geen roman te kunnen lezen. Als hij weet wat er op de magazijnstellingen staat, kan hij zijn werk goed doen.

Werk naar verantwoordelijkheid

Met het opleidingsmatrix wordt vastgelegd wat er is geleerd. De afdelingsleider houdt goed in de gaten of iemand nog op de juiste plek zit. Regelmatig zijn er gesprekken over wensen en mogelijkheden. Als het kan wordt een medewerker intern overgeplaatst, bijvoorbeeld naar werk met meer verantwoordelijkheid. Er wordt ook nadrukkelijk gekeken naar mogelijkheden voor externe plaatsing.


Interesse in onze ontwikkeltrajecten?